Vadsø bibliotek

OM OSS

Foto: Sonja Siltala

Foto: Vadsø bibliotek

Foto: Vadsø bibliotek

Biblioteket

I tillegg til å være et vanlig folkebibliotek huser biblioteket i Vadsø også Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Øst med sine spesialavdelinger Finmarksbiblioteket og finskavdeling. I tillegg finner du Scene Nord her. Vadsø bibliotek har i tillegg ansvaret for bibliotekavdelingen i Vadsø fengsel. Biblioteket har lokaler på Ørtangen sentralt i Vadsø sentrum i et flott og moderne bibliotekbygg som ble tatt i bruk i 2003.

Virksomheten vår er hjemlet i Bibliotekloven og skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Ansatte

Elina Paaso-Leppäjärvi, biblioteksjef

Elina Paaso-Leppäjärvi, biblioteksjef

Tlf: 40 49 62 92, e-post 

Marina Davydova, fagleder

Marina Davydova, fagleder

Tlf: 93 20 96 25, e-post

Hilde Melhuus Lorentzen, fagleder

Hilde Melhuus Lorentzen, fagleder

Tlf: 93 21 18 01, e-post

Marion Dahl Olaussen, sekretær

Marion Dahl Olaussen, sekretær

Tlf: 93 21 34 31, e-post 

Jørn-Are Johansen, sekretær

Jørn-Are Johansen, sekretær

Tlf: 93 41 64 99, e-post