Vadsø bibliotek

Vadsø bibliotek

Besøksadresse: Strandgata 21, Vadsø

Postadresse: Postboks 433, 9811 VADSØ

E-post: fob@vadso.folkebibl.no og Bibskranke@vadso.kommune.no

Telefon: 78 95 19 00

Følg oss gjerne på Facebook:

Vadsø bibliotek er organisert med hovedbibliotek, voksenavdeling og barneavdeling, og Vadsø fengselsbibliotek. Vi er samlokalisert med Finnmark fylkesbibliotek.

I tillegg til å være et vanlig folkebibliotek huser biblioteket i Vadsø også Finmarksbiblioteket og en finskavdeling. Vadsø bibliotek har også ansvaret for bibliotekavdeling i Vadsø fengsel.

Virksomheten vår er hjemlet i Bibliotekloven og skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Biblioteket tilbyr:

 • Engasjerte og serviceinnstilte medarbeidere
 • Skjønnlitteratur og sakprosa på papir, som lydbok og på e-bok for barn, ungdom og voksne
 • Aviser og en kaffekopp
 • Godt utvalg av tidsskrifter
 • Datamaskiner, kopimaskin og trådløst nett
 • Godt fjernlånstilbud til alle. Vi bestiller inn bøker vi ikke har fra andre bibliotek.
 • Fremmedspråkdepoter, f.eks: arabisk, russisk, somalisk, persisk
 • Storskriftbøker
 • Arrangementer og utstillinger
 • Konserter
 • Lørdagsforestillinger for barn en gang i blant
 • Aktiviteter for barn, f. eks. juleverksted, kodeklubb
 • Lån av biblioteket til ditt lag eller forenings arrangement, konserter eller lignende
 • Møterom og studierom du kan låne
 • Flygel

Ansatte

Elina Paaso-Leppäjärvi

Biblioteksjef

Tlf: 40 49 62 92
E-post: elina.p-leppajarvi@vadso.kommune.no

Jørn-Are Johansen

Sekretær

Tlf: 93 41 64 99
E-post: jorn-are.johansen@vadso.kommune.no

Hilde Melhuus Lorentzen

Fagleder

Tlf: 93 21 18 01
E-post: hilde.lorentzen@vadso.kommune.no

Marion Dahl Olaussen

Sekretær

Tlf: 93 21 34 31
E-post: marion.dahl.olaussen@vadso.kommune.no

Marina Davydova

Fagleder

Tlf: 93 20 96 25
E-post: marina.davydova@vadso.kommune.no